سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
محمدرضا وزیری – دانشیار دانشگاه باهنر کرمان
احمد لطف آباد عرب – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه ملااحمدی بهرآسمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

به منظور مطالعه اوبسترهای کرتاسه میانی برش بساب واقع در63کیلومتری غرب شهرستان کوهبنان انتخاب و از آن نمونه برداری به عمل آمد مجموعه متنوعی ازگروه های مختلف فسیلی ازجمله ماکروفسیل ها خارداران دوکفه ای ها به خصوص اوبسترها براکیوپودها گاستروپودها مرجان ها امونیت ها و میکروفسیل ها فرامینیفرها استراکدها دراین برش مشاهده میشود که این مجموعه سن آپتین پسین سنومانین پیشین را برای این نهشته ها نشان میدهد اوبسترهای شناسایی شده دراین برش متعلق به 3 خانواده Ostreidae 4 Gryghaeidae Palaeolophidae می باشند که ازاین میان خانواده Gryphaeidae با81درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میدهد جنس ها و گونه های شناسایی شده ازاین خانواده شامل Amphidonte (Ceratostreon) flabellatum, Amphidonte (Ceratostreon) minos, Amphidonte (Ceratostreon) texanum, Exogyra (Costagyra)Pycnodont 4 olisiponensis, Ilymatogyra (Afrogyra) Africana, Pycnodonte (Phygraea) sp. (Costeina) sp. می باشند که همگی محدوده سنی آپتین پسین سنومانین پیشین را تایید می نمایند.