سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید فرمد – شرکت توانیر – معاونت برنامه ریزی

چکیده:

در این مقاله مقدمتا " به معرفی ساختمان ترانسفور های جابه جا فاز اشاره شده است . در این نوع ترانس ها که نوع خاصی از ترانسفور ماتورهای قدرت هستند نسبت تبدیل به صورت یک عدد مختلط می باشد . بدین معنی که در هنگام عبور از اولیه به ثانویه ترانس ، علاوه بر تغییر در قدر ولتاژ زاویه آن نیز دچاره دگرگونی می شود و این تغییر به صورت پیوسته در محدوده عملکرد ترانسفور ماتور جابه جا کننده فاز در دسترس خواهد بود . سپس امکان و اثر استفاده از این نوع ویژه از ترانسفور ماتورهای قدرت در شکبه و فواید این کاربرد در جهت افزایش بهره وری از شبکه موجود و جلوگیری از احداث شبکه جدید بیان شده است در ادامه دو مورد از کاربرد این نوع ترانسسفور ماتور در شبکه موجود ایران ذکر شده و به مقایسه آن با راه حل های رایج نظیر احداث و تقویت شبکه انتقال و یا تغییر در پارامترهای خطوط انتقال اشاره شده است .