سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید صمدی – کارشناس ارشد استخراج معدن
امیرحسین حسینی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

با توجه به رشد جمعیت و کاهش آبدهی منابع در شهرستان بروجن اجرای پروژه آبرسانی از رودخانه سبزکوه دراین منطقه ضروری به نظر می رسد برای این منظور طرح افزایش ارتفاع سد چغاخور به میزان ۵ متر برای افزایش حجم مخزن فعلی این سد و همچنین طرح سبزکوه شامل بندانحرافی کانال و تونل انتقال آب به منظور انتقال آب رودخانه سبزکوه به مخزن این سد مورد توجه قرارگرفته است بخشی ازاین پروژه شامل تونل انتقال آب بطول بیش از ۱۰ کیلومتر بوده که بصورت مکانیزه حفاری خواهد شد نوع دستگاه با توجه به شواهد اولیه زمین شناسی ماشین حفار سپر تلسکوپی انتخاب شده است با توجه به زمان یک سیکل حفاری سدتگاه سیستم حمل و نقل می بایست ظرف مدت ۶۰ دقیقه امکان تخلیه مصالح حاصل از حفاری ۲/۶ متر تونل، انتقال ۱۲ قطعه سگمنت و ۳/۸ متر مکعب شن نخودی را به محل سپر انتهایی فراهم نماید.