سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین اسدی زارچ – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دا
محمدحسین مبین – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی ، دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی ، دانشگاه یزد
محمدتقی دستورانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی ، دانشگاه یزد

چکیده:

خشکسالی یک پدیده متناوب طبیعی است که همراه با کمبود منابع آب در دسترس در یک منطقه وسیع جغرافیایی و در یک دوره زمانی قابل ملاحظه می باشد. به تازگی شاخص جدیدی به نام (Reconnaissance Drought Index) RDI ارائه شده است که خشکسالی را بر اساس دو متغیر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل تخمین می زند RDI در سه مرحله محاسبه می شود که شامل مقدار ابتدایی RDI نرمالیزه شده و RDI استاندارد شده می باشد RDI استاندارد شده را می توان مستقیما با SPI (Standardised Precipitation Index) مقایسه کرد که به طور گسترده در جهان استفاده می شود SPI از بارندگی به عنوان تنها عامل تخمین خشکسالی استفاده میکند. اما کمبود آب فقط نمی تواند بر اساس ورودی (مانند بارندگی) یا خروجی (مانند مصرف آب) تخمین زده شود. بر اساس این منطق شاخص جدید RDI پیشنهاد شده است که از داده های هردوعامل موثرPET,P استفاده می کند شاخص جدید ساده جهانی ، و جامع تر از SPI می باشد و اساس علمی درست تری دارد.