سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رحیم سرور – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

یکی از مراحل اولیه و در عین حال اصلی مطالعات سامان دهی و توانمندسازی سکونت گاههای غیررسمی تعیین درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق محلات، حوزه ها و بلوکهای اماری واحدهای همسایگی درمقیاس شهر با هدف شناسایی محلات فرودست شهری و سپس تعیین و گزینش محلات در اولویت برنامه جهت انجام مطالعات مرحله سوم چهارم و پنجم شرح خدمات تیپ در محدوده این محلات می باشد بررسی های به عمل امده نشان می دهدکه کاربست صرفا یک یا دو مدل با شاخصهای ترکیبی چندان موفقیت امیز نبوده و حصول به نتیجه مطلوب متضمن استفاده از انواع مدلهای اماری و ریاضی به تفکیک انواع شاخصهای گروه بندی شده و سپس ترکیب نتایج حاصل از مدلها با مدنظر قراردادن راهبردهایی جهت نیل به نتیجه متقن و مطمئن از شناخت و پیشنهاد محلات هدف برنامه می باشد.