سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی زارع – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمد حسین حکیمی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

تا بحال مطالعات زیادی برروی ماسه زارها و تپه های ماسه ای صورت گرفته است که اغلب به بحث حفاظت خاک مربوط می باشد ولی با توجه به اهمیت و نقش پوشش گیاهی درحفاظت خاک لازم شد تا فلور این مناطق مورد بررسی قرارگیرد. دراین پژوهش لیست فلورستیک گیاهان شن روی و ماسه دوست تهیه و حدود 70 گونه گیاهی شناسایی شد. از این تعداد حدود 35% گونه های گیاهی منحصر به تپه های ماسه ای هستند که ماسه روی ماسه دوست Psamophite می باشند و مهمترین گروه مورد بررسی بوده و برروی ماسه های روان که معمولا هیچ گیاهی نمی روید دیده می شوند براساس نتایج به دست آمده گیاهان یکساله با توجه به فرم بیولوژیک گونه ها و اقلیم خشک و بیابانی حاکم بر استان بیشترین تعداد را شامل می شوند حدود 27 گونه کاموفیت ها، همی کریپیتوفیت ها و فانروفیت ها هرکدام حدود 15 گونه بعد از تروفیت ها به ترتیب فراوانی قابل توجهی را دارند.