سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود اذری – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا

چکیده:

رواناب شهری به عنوان یکی از مهمترین حاملهای مواد الاینده مطرح می باشد که سلامت افراد جامعه را تهدیدمی کند لذا مدیریت کمی و کیفی آن ضمن برخورداری از اهمیت بالا نیازمنددرک صحیح فرایندها برنامه ریزی ، طراحی و احداث سازه های کنترلی و بهره برداری از آب برای اهداف مختلف می باشد یکی از مدلها کارامد در خصوص شبیه سازی رواناب مناطق شهری مدل MUSIC می باشد این مدل با شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی درحوزه های شهری یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری در برنامه ریزی برای طراحی اقدامات اصلاحی در مدیریت رواناب شهری می باشد این مدل به یک مدیر ابخیز شهری این امکان را میدهد که کیفیت آبی که از یک حوزه خاص منشا می گیرد تعیین کند کارایی اقدامات اصلاحی در بهبودکیفیت رواناب را پیش بینی کند برای هر حوزه یک طرح مدیریتی رواناب شهری ارائه کند و درنهایت میزان موفقیت یک اقدام اصلاحی در راستای دستیابی به دامنه استاندارد کیفی آب یکحوزه خاص را ارزیابی نماید.