سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا گلپریان – دانشگاه پیام نور مرکز همدان
فرنوش پوینده –
علیرضا رضوانیان –

چکیده:

یکی از مسائل مهم مدیریتی در بیمارستانها معضل تنظیم برنامه هفتگی پرسنل و بالاخص پرستاران می باشد این موضوع نمونه ای ازیک مسئله عمومی زمان بندی شده می باشد که به شکلهای گوناگون و مطابق با محیطهای مختلف تعریف می شود به طور کلی تنظیم برنامه هفتگی یک واحد خدماتدرمانی عبارتست از زمان بندی شیفت کاری پرستاران در زمان هایمخشص با محدودیت تعداد شیفتهای روزانه مرخصی های ماهانه عدم بیکاری پرستاران و دیگر محدودیتها بطوریکه از حداکثر توان کاری کلیه پرستاران به طور مساوری استفاده شوداز این رو استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر روشهایه زمان بندی هوشند با افزایش تعداد محدودیت ها و پرسنل می تواند گامی موثر در بهینه سازی زمان و کاهش هزینه ها باشد دراین مقاله ضمن معرفی الگوریتم های فرااکتشافی وهوشمند مورد استفاده برای زمان بندی پرستاران این روشها موردمقایسه و ارزیابی نیز قرارگرفته است.