سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام طاهری – عضو هیئت علمی – پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اکبر باقریان – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آب به عنوان یک منبع طبیعی نقش حیاتی در زندگی بشری دارد. افزایش روز افزون جمعیت، محدودیت های منابع آب، تلاش برای خودکفایی غذایی و تغییرات شدید اقلیمی، مناطق وسیعی از جهان ازجمله ایران را در آستانه بحران شدید آب قرار داده است. اکنون تامین امنیت غذایی یک ملت بدون نگرش بر پتانسیل های آبی آن کشور میسر نیست، لذا باید مفهوم پکپارچه امنیت غذا و آب مدنظربرنامه ریزان استراتژیک باشد. در این رابطه مفهوم آب مجازی با رویکرد مدیریت هوشمند و اقتصادی منابع آب مطرح گردیده است. این مقاله با توجه به موقعیت کشور در دسترسی به منابع آب، الگوی مصرف بخش های مختلف و مساله امنیت غذا و آب، به معرفی و بررسی روش های مدیریت بحران آب پرداخته و راه کارهایی نظیر تجارت آب مجازی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره وری ارائه داده که این راه کارها بر اساس شدت اثر و قابلیت اجرا طبقه بندی شده اند. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد