سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان
مهدی ریاحی خرم – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در برخی از مناطق دنیا به دلیل جانمایی نامناسب برای فعالیت های صنعتی و شهری شاهد آلودگی های زیست محیطیجبران ناپذیری هستیم. هدف این تحقیق معرفی یک مدل ریاضی برای شناسایی حرکت آلودگی در میان بستر متخلخل استکه می تواند در محفوظ داشتن آب زیر زمینی از آلودگی موثر باشد . این مدل، دو فرمول ریاضیاتی کاربردی برای پیش بینیزمان عبور و مسافت عبور آلودگی ارائه می نماید. بر اساس یافته های فوق پیشنهاد می گردد، در طراحی و کنترل پسماندخروجی سایت ها ی صنعتی و شهری، اطلاعات مربوط به سرعت قائم انتقال آلودگی در بستر متخلخل حتما لحاظ شود. سازند شیل و یا هر سازندی که دارای تخلخل کمتر از 18 درصد و ضریب هدایت هیدرولیکی کمتر از (2.3×10(-8 باشد می تواند برای این منظور مورد استفاده قرار بگیرد .همچنین پیشنهاد می گردد، در میان سایر معیارها برای انتخاب سایت مناسب برایدفن و یا دفع پسماند و سایر کار های مشابه، نوع و جنس لایه های زیر زمینی با دقت بیشتری مورد مطالعه و بررسی قرار گیردو معیار سهولت دسترسی و قابل استفاده بودن محل، در این ارتباط تنها ملاک انتخاب نباشد.