سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسلام ناظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
ساناز حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
ایمان قزلباش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

در چهار دهه اخ یر ، پیچیدگی نرم افزارها روز بروز بیشتر شده و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر افزایش یافته اس ت. در این میان ، به نظر می رسد که روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهایی است که بوسیله آنها بتوان بر این پیچیدگی ها در زمانهایی کوتاهتر غلبه کرد. از طرفی امکان کنار گذاشتن سیستمهای نرم افزاری موجود که تا به حال مشغول سرویس دهی به مشتریان بوده اند ، وجود ندارد و می بایست سیستمهای جدید را بصورت یکپارچه و در کنار همین سیستمها بوجود آور د. در سالهای اخیر، تحقیقات درباره معماری نرم افزار، به یکی از مباحث مهم در حوزه مهندسی نرم افزار تبدیل شده است و تحلیل معماری نرمافزار، یکی از موضوعات اصلی در این حوزه میباشد. هدف از ارزیابی معماری یک سیستم نرم افزاری تحلیل معماری جهت مشخص کردن پتانسیل ریس کها و تصدیق کیفیت نیازمندیهای اشاره شده در طراحی می باش د. نقش این بحث اینست که رهنمودی را در رابطه با بکارگیری مناسب ترین روش برای فرآیند ارزیابی معماری پیش نهاد ده د. تمرکز این تحقیق روی کشف شباهتها و اختلافات بین پانزده روش در دسترس خواهد بو د و این کار از طریق جدول ارزیابی صورت خواهد گرفت که این جدول شامل شانزده پارامتر جهت ارزیابی روشها میباشد