سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن جاجرمی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهستی آدینه زاده – عضو شورای اسلامی شهر بجنورد و رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد
تکتم مظفری – عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی و دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
بهنام به نیا – کارشناس ارشد معماری و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

شهرالکترونیک و کاربردهائی که می توان ازآن انتظار داشت منافع عظیمی را با کاهش همزمان هزینه ها و افزایش رضایتشهروندان، به همراه داشته باشد.معمولاً تنها سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، کفایت نمی کند، بلکه ممکن استتغییرات اساسی در جنبه های فیزیکی ، ضروری باشد، تا منافع بالقوه الکترونیکی به طور کامل حاصل آید. حتی بهبودهایرقابتی حاصل از الکترونیکی شدن، می تواند برای سایر امکانات که مایل و یا قادر نیستند که به چنین بهبودهایی دستیابند، تهدیداتی را ایجاد کند، در هرصورت امروزه اقدام وبرنامه ریزی در خصوص مفاهیم مانند شهر الکترونیک تبدیل بهیک ضرورت شده است اما نباید تنها به همین کلمه بسنده نمود ، زیرا هنگامی که از کلمه شهر استفاده می کنیم در واقعبرای مجموعه ای از خدمات و امکانات صحبت می کنیم که تمامی امکانات به نوعی با هم در ارتباط خواهند بود و همچنیننبایستی از مسائلی نظیر توقعات ، خواسته ها و.. که معمولاً در شهروندان متفاوت است به راحتی بگذریم. شهر اکترونیکمجموعه ای پیوسته از عملیات و مراحل متفاوت خواهد بود که شروع آن از ایجاد یک فرهنگ پذیرش خواهد بود و سپسلایه های مختلف مورد انتظار را درپی خواهد داشت.