سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ملکی – کارشناس ارشد معماری، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناس
علی ملکی – کارشناس ارشد معماری، رئیس گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناس

چکیده:

تاثیرات متقابل انسان و محیط بر یکدیگر نیازمند توجه به دو قلمرو است؛ یکی تاثیر فرهنگ بر شکلگیری محیط مصنوع (شهر و معماری) و دیگری تاثیر محیط بر انسان و فرهنگ او می باشد. فرهنگ را در تعریفی کلی می توان محصول تلاشهایمتفاوت انسان در راه خلق و آفرینش دانست که از آزادی عمل و اراده او سرچشمه می گیرد. معماری نیز به عنوان یک پدیدهاجتماعی از فرهنگ نشأت گرفته و بر آن تاثیر می گذارد و آینه ای است از اندیشه های انسان در رابطه با فضا، زیبایی شناسی وفرهنگ. مقاله حاضر که با تکیه بر روش توصیفی و شیوه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته کوششی در جهتشناسایی رابطه بین دو مولفه معماری و فرهنگ و تاثیرات متقابل آنها بر یگدیگر است. در ادامه پژوهش به موزه گوگنهایم درشهر بیلبائو اسپانیا پرداخته و دلیل ساخت این بنا و تاثیرات فرهنگی و اقتصادی آن مورد تحلیل قرار می گیرد.