سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

درایران ورود تکنولوژی اتومبیل و هرانچه که نماد دنیای مدرن غربی است تغییرات گسترده ای درمعماری و شهرسازی و مشکلات روزافزونی نظیر ترافیک ازدحام آلودگی صوتی کمبود فضاهای شهری کالبد فرسوده و جود تبلیغات غیرضرور و نمادهای غیراسلامی و رواج سبک معماری و ساخت و ساز غربی را ایجاد کرده است اگردردوره ای ارمغان غرب باعثدوری ما از معماری و شهرسازی گذشته است درعصرحاضر فرصتی پدیده امده تا با استفاده از اصول معماری و شهرسازی بومی ایرانی اسلامی محیط زندگی خود را احیا کنیم ویژگیهای شهراسلامی همچون عدالت امنیت اصلاح میانه روی پرهیز از اسراف تفکر و اندیشه دینی تعادل در استفاده ازکالبد حذف کاربریهای غیرضرور و نمادهای مادیگرا و درنهایت حرکت به سمت معماری و شهرسازی اسلامی درعصرحاضر می تواند راهگشای ما باشد.