سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر محمد احدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این مقاله به مطالعه و تعمیم معیار غلاف بوهم در پلاسماهای غباری شامل ذرات غبارمنفی ، الکترونهای گرمایی ، یون های گرمایی و در حضور یک باریکه ی الکترونی پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهند که حداقل سرعت ذرات غبار ورودی ( به غلاف) بطور مستقیم به چگالی جریان باریکه الکترونی و همچنین دما و چگالی انواع گرمایی بستگی دارد.