سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین کلاهچی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان -دانشجوی دکترای منابع طبیعی دانشگ
قاسم اسدیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
محسن محسنی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران . دانشکده منابع طبیعی
علی طویلی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران . دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

در آستانه قرن بیست و یکم ، بحران آب در اولویت سیاستهای داخلی وخارجی کشورها قرار گرفته است و مدیریت برآن به عنوان یک اصل انسانی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی از سوی زمامداران کشورها مورد توجه فراوان قرار دارد . بانک جهانی اقتصاد اعلام کرده است که طی سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵ میلادی ، میزان ذخایرآبی برای هرنفر درخاورمیانه از ۳۴۳۰ مترمکعب درسال به ۶۶۷ مترمکعب میرسد و رشد جمعیت ، تخریب منابع طبیعی ، وسعت و گسترش بیابانها را در این امر موثر دانسته است . مدیریت منابع آبی با توجه به دینامیک واقعی حوضه ها یا به عبارتی اکوهیدرولوژی از جمله جدیدترین روشهای مدیریت منابع آبی در سراسر جهان است . بررسی تعاریف و مفاهیم پایه اکوهیدرولوژی خصوصا در اکوسیستمهای مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک ، منجر به ارائه و اجرای مفاهیم تئوری در قالب پروژه های کاربردی خواهد شد . لذا مطالعات اکوهیدرولوژی در مراتع به عنوان وسیعترین و پیچیده ترین اکوسیستم های خاکی ، بیانگر رویکردی نوین در مدیریت منابع آبی است .