سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه خامه – کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

نیاز به خانه و سرپناه یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای انسان است که نقشی مهم در تامین ارامش و امنیت او ایفا م یکند این نیاز به طور کلی در دو بعد فیزیکی و روانی مورد بررسی قرار می گیرد که اغلب توجه زیاد به بعد کمی و فیزیکی ابعاد دسترسی ها، ایمنی و استحکام، تجهیزات و تاسیسات و … طراحان و معماران را از پرداختن به بعد روحی و روانی باز میدارد یکی از مهمترین ویژگیهای روانشناسانه هرخانه مفهوم خلوت است که در تامین اسایش روحی افراد خانواده و در نهایت اسایش محله و اجتماع نقشی اساسی دارد. این مفهوم در خانه های سنتی ایران به خوبی مورد توجه قرارگرفته و معماران سنتی با به کارگیری تدابیر مختلف سعی در براورده کردن این نیاز داشته اند. برخلاف انچه در معماری امروز ایران رخ داده و آن نادیده گرفتن خلوت، محرمیت و امنیت بصری در ساختمانهاست.