سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد کاروان – عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

از قرن هجدهم مفهوم زیبایی بیشتر جنبه روانشناسانه به خود گرفت. زیبایی در ارتباط با ادراک دیده شد وبیننده جزئی از این مجموعه به حساب آمد.سلیقه، احساس وادراک در علم زیبایی شناسی راه یافتند. به این ترتیب زیباشناختی در قرن بیستم به صورت فلسفه ودانش تمامی نمودهای زیبایی شد.احساس زیبایی بعنوان یکی از انگیزه های آدمی ، وادراک زیبایی حاصل فرآیند ادراک آدمی است . در این مقاله تلاش براین است که مفهوم زیبایی بعنوان انگیزه اصلی آدمی، عوامل موثر بر ادراک زیبایی ودرنهایت این که چه عواملی از نظر معماری به ادراک زیبایی کمک می کند بررسی شود از جمله عواملی که در این مقدمه به آنها پرداخته شده عبارت است از:1-محیط ومکان 2-فضا 3-فرم یا صورت 4-هماهنگی 5-زمان ومسیر 6-نور ورنگ 7-علائم 8-جزء وکل.