سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق فلاحت – دکترای معماری استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان
سعید رحمانی – کارشناس معماری
ثریا نوری – کارشناس معماری

چکیده:

در معماری امروز موضوع سازه با مفهوم تکنولوژی در هم تنیده شده و بحث درباره معماری منوط به شناخت ماهیت تکنولوژی است درگذشته معماری با مفهوم هنر و آرخه عجین بود و امروز با مفهوم تکنولوژی علم و صنعت درهم تنیده شده است این درهم تنیدگی ضرورت بررسی و مداقه دراین دو مفهوم را ایجاد می نماید این بررسی می تواند نوع نگاه به سازه را تبیین نماید. هنر مفهومی ابداعی پونتیک داشته و هنر و شی هنری علاوه بر مفهوم کشف حقیقت با مفاهیم خیر و زیبایی و والایی درهم تنیده شده است در صورتی که تکنولوژی و محصول تکنولوژیک با مفاهیمی مانند : علم ،تجربه، فن، کارایی و فایده همراه است فهم این دو مفهوم متفاوت و در عین حال وابسته به م می تواند در شناخت مفهومی سازه ی معماری و مقایسه گونه های مختلف سازه موثر بوده و نوعی نگاه برای طراحی جدید سازه پیش رو بگذارد.