سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مظاهر ضیایی – عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

کسب برتری رقابتی در دنیای پرتلاطم امروز از مهمترین چالشهای رودرروی مدیرا است که برای غلبه بر آن نظریه ها و دیدگاههای جدیدی مطرح شده است قابلیت پویا یکی از دیدگاههایی است که طی حدود یک دهه اخیر بر مبنا و به عنوان مکمل نظری های جدید اقتصادی بخصوص دیدگاه منبع محور ارائه شده است هدف این مقاله نگاهی به این مفهوم وارائه یک مدلی کلی برای استفاده از این دیدگاه در مدیریت استراتژیک و کسب برتری رقابتی است این مقاله با نگاهی به پیدایش قابلیت پویا شروع شده و در ادامه دیدگاه منبع محور بصورتی فشرده تشریح و سپس رابطه ان با برتری رقابتی بررسی خواهد شد. سپس با بررسی دیدگاه قابلیت پویا الگویی که برای چگونگی کسب برتری رقابتی با استفاده از این دیدگاه توسعه یافته است ارائه خواهد شد و در نهایت جمع بندی انجام می شود.