سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصح یوسفی – کارشناسی ارشد معماری – مدرس تمام وقت دانشگاه جامع علمی کاربردی استا

چکیده:

از دوران ما قبل تاریخ همواره اجسام نورانی که تجسمی از یک شی ء زنده را در ذهن بیدار می کردند توسط بشر مورد ستایش و احترام قرار گرفته و مشتاقانه برایشان جشن می گرفتند ، آنها را عبادت کرده و می پرستیدند. برهمین اساس موضوع نور از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است ؛جنبه ها ی فیزیکی و متافیزیکی آن از جهات گوناگون مطرح شده است. اما نور چیست؟ "النور الظاهر بذاته، المظهر لغیره"، نور چیزی است که به ذاتش روشن است و همه چیز را روشن می کند . در این مقاله موضوع نور چهارچوب تحقیقی خواهد بود که دیدگاههای دو متفکر ، که هر کدام از دنیاهای فکریمتفاوت هستند ( امام محمد غزالی از متفکران اسلامی ایرانی و لویی کان از متفکران جهان غرب که از هم فکران خود گام فراتر نهاده و مبانی فکری خاصی را پیش رو نهاده است ) مورد ارزیابی قرار می گیرد ، تا این تحقیق برگی دیگر از کتاب پرمایه عظمت حکمت اسلامی و هنر اسلامی را گشوده باشد .