سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده اباصلتیان نائینی – دانشگاه اراک – گروه کامپیوتر
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
رضا برنگی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

توپولوژی شبکه های حسگر حساسیت فراوانی نسبت به فعالیت گره های خودخواه در شبکه دارند. روش های کلی مبتنی بر نظریه بازی برای برخورد با گره های خودخواه ارائه شده است که عموما مدیریت بر روی منابع و میزان بهره مندی گره ها از منابع شبکه بصورت مرکزی انجام می کیرد.برای مدیریت صحیح بر روی منابع ، پارامترهایی نظیر وضعیت بافرها ، وضعیت کانال و پهنای باند لحظه ای سیستم در اختصاص منابع به حس گرها نقش بسزایی دارند به همین دلیل کنترل مرکزی شبکه عموما مشملا عمده ای را در پی خواهد داشت. بهینه سازی و پیدا کردن نقطه بهینه در اختصاص منابع دارای اهمیت بسیاری است زیرا مسئله بهینه سازی غیر محدب بوده و از پیچیدگی قابل ملاحه ای برخوردار است. نظریه باری یکی از نظریه های نوین جوابو در حل مسائل شبکه است که در آن گرههای شبکه به شرکت کنندگان بازی نگاشت می شوند . در این مقاله سعی می گردد تا با ادغام پرکاربردترین روشهای انگیزشی در نظریه بازی یعنی روش های مبتنی بر ارزش و مبتنی بر اعتبار و یافتن نقطه بهینه ف با مشکلات اشباع شدن و قطع ارتباط گرهها در توپولوژی ، به علت وجود گره های خودخواه مقابله شود در آخر محل دقیق نقطه بهبنه تعادل نش در بازی با حل مسئله بهینه سازی به روش مشروط و مشتقیم مشخص شده و کارا بودن الگوریتم پیشنهادی بصورت ریاضی نشان داده شده است.