سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار گروه عمران دانشگاه سمنان
محمد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

پانل های توانمند سیمانی (HPB) متشکل از سیمان، مصالح خرد، الیاف PVA و دیگر افزودنی ها می باشند. این پانل ها مانند پانل های سیمانی الیافی قدیمی می باشند با این تفاوت که در آنها رفتار سخت شدگی کرنش و انتشار ترک های ریز مضاعف و نیز مقاومت کششی بیش از 12N/mm2 مشاهده می شود. در این مقاله ضمن بررسی مزایای این پانل ها از نظر سادگی اجرا و نصب و دریل کردن، میخ کوبی و برش در محل اجرا، دیگر مشخصه بارز HPB که دوام همراه با شکل پذیری می باشد نیز اشاره می شود. دوام بالای این پانل ها در بلند مدت منجر به کاهش هزینه های نگهداری می گردد. مشخصات این پانل هادر مقاوم سازی و دیگر کارهای عملی و تحلیل های کامپیوتری برای محاسبه ابعاد و دیگر مشخصه ها در ادامه مقاله ارائه می گردد و در همین راستا میتواند استانداردهای دقیق و معتبر برای این پانل ها جهت کاربرد صحیح و گسترده انها تدوین گردد.