سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک خادمی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان
جواد امیری – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان
احمد درودی – گروه فیزیک، دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله روش جدید تطبیق تصاویر معرفی و با سایر روشها مقا یسه شده است . برای این منظور از دو نوع نوفه گاوسی و فلفل نمکی استفاده شده اسـت . نـشان داده می شود که استفاده از روش تطبیق تصاویر برای کاهش نوفه های تصاویر نجومی، بهتر از سایر روشها است . همچنین بـا ترکیـب دو روش تطبیـق تـصاوبر و موجـک نتایجی بهتر از تمامی روشهای دیگر بدست می آید