سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم انصاری پور – گروه فیزیک، دانشگاه یزد
مسعوده آقامحمدرفیع – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ، دانشگاه یزد

چکیده:

هدف از این کار مقایسه اثرات تولید فونون داغ در میدان های الکتریکی بالا، که به طور نوعی در ترانزیستورهای اثر میدان یافت می شود، بر روی سرعت سوق الکترون در گاز الکترون دو بعدی در دو نیمرسانای GaAs و GaN است