سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرعلی رحیمی زاد – اداره کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
جابر صالح زاده –
محسن قنبری –

چکیده:

آب فراوان ترین ماده روی زمین است اما آب با کیفیت مناسب برای مصارف شرب و کشاورزی بسیار محدود بوده و با پیشرفت فناوری و ا رتقا سطح زندگی و رفاه بشر تقاضا برای استفاده از آن بیشتر می شود ازا ین رو حفاظت و حراست از منابع و ذخایر آبی قابل استحصال و اعمال مدیریت صحیح بهره برداری از تاسیسات و تصفیه خانه ها در زمره اساسی ترین وظایف برنامه ریزان سیاست گذاران مسئولین و بهره برداران است دراین مقاله ابتدا اقدام به معرفی منطقه نموده بعد مشکلات و معضلات ناشی از مجتمع سازی را در دو دسته مسائل بومی – اجتماعی و فنی اقتصادی تشریح نموده و جهت روشن شدن بیشتر این مسائل به مقایسه د و پروژه تصفیه خانه های گوردیگل و روحکندی شهر بیله سوار که یکی بصورت تک روستایی اجرا شده و دیگری برای چندین روستا احداث شده پرداخته است.