سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قبائی آرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی داد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سام جبه داری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر مدیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

گریدها به عنوان یکراه حل در کابردهایی با حجم بالای محاسبات مطرح می شوند یک گرید محاسباتی با مجموعه ای از منابع ناهمگون در مقیاس وسیع در ارتباط است چنین محیطی جهت استفاده موثر از منابع الگوریتم زمانبندی گردش کار موثر به منظور انتساب کارها به منابع ضروری است در گریدهای محاسباتی اقتصادی جهت استفاده از منابع اشتراکی برای اجرای کار باید هزینه پرداخت شود کاربران محدودیتهای مهلت اتمام و بودجه را برای گرید تعیین می کنند الگوریتم زمان بندی باید با توجه به محدودیتهای کیفیت سرویس موردنظر کاربر یک انتساب بهینه از کارها به منابع انجام بدهددراین مقاله الگوریتمهای زمان بندی گردش کار مبتنی بر محدودیتهای کیفیت سرویس از دو جنبه مهلت اتمام و بودجه را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم.