سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم نصراصفهانی – دانشکده برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی پیوندی – دانشکده برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

هدف از این مطالعه مقایسه ای بین الگوریتمههای ژنتیک و PSO در بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده SSSC می باشد. در واقع این دو الگوریتم جهت جستجوی پارامترهای بهینه کنترل کننده پسفاز – پیشفاز (lead-lag) استفاده می شوند که میزان ولتاژ تزریقی SSSC به سیستم را تعیین می کند. نوسانات ناشی از اختلال در سیستم قدرت را می توان در تغییرات زاویه توان، سرعت روتور و توان خط انتقال مشاهده کرد که به حداقل رساندن هر یک از آنها را می توان بعنوان تابع هدف در نظر گرفت. در این مقاله هدف حداقل سازی تغییرات سرعت روتور در شبیه سازی حوزه زمان می باشد. پس از یافتن پارامترهای بهینه توسط الگوریتم های فوق عملکزد کنترل کننده پیشنهادی در بهبود پایداری را بر روی یک سیستم تک ماشینه با باس بی نهایت (SMIB) بررسی می کنیم. نتایج شبیه سازی غیر خطی، نقش موثر کنترل کننده پیشنهادی را در میرایی نوسانات سیگنال کوچک و بهبود پروفیل ولتاژ تحت اختلالات شدید نشان می دهند.