سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا معصومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

میکرومدلها با هدف مستقیم مشاهده جریان سیال در طول محیط متخلخل تولید می شوند میکرومدلها شامل یک الگوی جریان رنگی هستند که بوسیله میکروسکوپ قابل مشاهده هستند الگوی جریان می تواند یک شبکه کانال دار راست یا پیچ دار و یا میتوان شبکه منافذ واقعی درون سنگ ها را روی آن مدل کرد تنها عیب آن ها دو بعدی بودن آنها است میکرومدلها ی شیشه ای رنگی را از الگوهای فضای خالی سنگ واقعی درست میکنند اما فرایند رنگی کردن etching نیازمند این است که اندازه فضاهای خالی را به چندین برابر واقعی بزرگتر کنیم همچنین فرایند چسبیدن نیاز به کمی زبری سطوح می باشد تناوب و یا همزمان آب و گاز در مخزن نفتی با تزریق متوالی توده های آب و گاز مخلوطی همگون در داخل محیط متخلخل به وجود می اورد. بهعلت اثر تراوایی نسبی این مخلوط به عنوان سیالی با پویایی کم حرکت م یکند بنابراین نسبت پویایی سیستم اب و گاز به نفت گاهش و راندمان جابجایی بهبود می اید.