سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز بروجردیان – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم، گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طیبه کریمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سعید زاهدی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجید مرشدیان راد – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

نانوذرات نیمرسانای SnO بطور موفقیت آمیزی به روشهای مختلف و بوسیله مواد اولیه متفاوت سنتز شدند. پیشماده SnCl2.2H2O و اسید هیدرو کلریک و بازهای آمونیاک و اتیلن دی آمین مورد استفاده قرار گرفتند. با تغییراتی که روی مواد اولیه و شرایط رسوب گیری صورت گرفت، محصولاتی متنوع از نظر اندازه ذره مشخصات فیزیکی و اپتیکی بدست آمد. از دستگاه های SEM و TEM برای اندازه ذرات و از دستگاه UV-Vis بمنظور بدست آوردن طیف جذبی نانوپودرها استفاده شد. همچنین نحوه تغییرات گاف انرژی با اندازه ذرات ( نقاط کوانتومی) بصورت تئوری مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج تجربی بدست آمده مقایسه شدند. تطابق نسبتا خوبی در محاسبات تئوری و تجربی گاف انرژی مشاهده شده است.