سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول بهرامپوری – دانشجوی دکتری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد حسینی – استادیار، دانشگاه گلستان، ایران، گلستان، گرگان، دانشکده مکانیک
معصومه رحیمی – استادیار، دانشگاه گلستان، ایران، گلستان، گرگان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله مولدهای بخار بازیافت حرارت بدون فین و فیندار از نقطهنظر ترمودینامیکی مورد مقایسه قرارگرفتهاند. محاسبات بر اساس اطلاعاتی که از مراجع معتبر استخراج شده اند، انجام شده است. پارامترهایی که مورد مقایسه قرار گرفته اند شامل ضریب انتقالحرارت کلی، سطح حرارتی، حجم مواد استفاده شده، تعداد لولههایی که در مقابل جریان گاز قرار می گیرند، افت فشار و بازگشت ناپذیری میباشند. نشان داده شده است که استفاده از فین هر چند باعث کاهش تعداد لولهها در مسیر جریان میشود، افت فشار را اندکی افزایش می دهد