سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هاتف زرین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهر
مجید پرچمی جلال – مدرس گروه مدیریت و پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله با بررسی تطبیقی نشریه 5490 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شرایط عمومی پیمان تیپ EJCDC,FIDIC سعی بر آن شده اهست که اطلاعات قیاسی از مفاد این فرمتهای معتبر بین المللی با نشریه 5490 تهیه شود از طرف دیگر طبق بررسیهای به عمل آمده عمده ریسکهای قرار دادی در قراردادهای EPC شناسایی شده اند. با بررسی نحوه پاسخدهی این تیپ قراردادهای بین المللی به ریسک های شناسایی شده سعی بر آن شده که راه حلهایی جهت پاسخدهی به این ریسک ها در اختیار خواننده قرار گیرد. برای این منظور 28 شاخص جهت مقایسه تعریف شده اند که عمدتا به بررسی مشخصات قراردادی ریسکهای ذینفعان ریسکهای قراردادی و فرایندهای موجود در ان می پردازند