سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
حیدر صادقی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم
علی دادرس – فوق لیسانس و معلم تربیت بدنی

چکیده:

نقش تعادل، در رشته ورزشی ژیمناستیک بسیار پر رنگ است از اینرو هدف از انجام این تحقیق مقایسه تعادل ایستا، نیمه پویا و پویای ژیمناست های مبتدی و حرفه ای 6 تا8 ساله با دکیر بر برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی بود.