سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا شیروانی – دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی، قطب پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل جمشیدی – دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی، قطب پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب آل ابراهیم – دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی، قطب پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

واکنشهای غیر کاتالیستی گاز – جامد به دلیل همراه بودن واکنش، نفوذ و تغییر ساختار بطورهمزمان بسیار پیچیده هستند . بیلان جرم برای گاز و جامد تشکیل دو معادله دیفرانسیل جزئی درجه دوم و کوپل شده میدهند که حل آنها بسیار مشکل می باشد در مدل هسته ای شدن علاوه بر مسایل بالا پدیده هسته ای شدن نیز به آن اضافه می گردد. هیچ روش تحلیلی برای این سیستمها وجود ندارد. روشهای عددی و تقریبی تنها برای حالت شبه پایدار تاکنون هیچ حلی ارایه نشده است. در این مقاله حالت ناپایدار توسط روش Quantized حل شده است و با جوابهای حالت شبه پایدار مقایسه شده است. در بیشترموارد جوابهای حالت شبه پایدار و ناپایدار بهم نزدیکند. مگر در حالتیکه مدول Thiele مقدار بزرگی باشد در این صورت باید در حالت ناپایدار معادلات حل شوند.