سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدساعد رضوانی – کارشناس ارشد مهندسی دریا- سازه، مجتمع علوم و فناوری زیر دریا اصفهان
حمید فاضلی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشگاه هوافضا تهران

چکیده:

همانطور که می دانیم فرکانسهای طبیعی یک سازه در آب کمتر از فرکانسهای طبیعی آن در خلا می باشد و این به دلیل اثر جرم افزوده در آب می باشد [ 1]. در این مقاله با انجام بررسیهای تحلیلی و تئوری، ارتعاشات طبیعی ورق تقویت شده در آب بر اساس تئوری ورقهای ارتوتروپ استخراج خواهد شد و سپس یک ورق تقویت شده نمونه ساخته، تست و توسط نرم افزار ABAQUS تحلیل عددی خواهد ش د . در نهایت نتایج حاصل ازحل تئوری بدست آمده ، تست و تحلیل عددی، با هم مقایسه و درصد خطا در روشهای عددی و تحلیلی بررسی می گردد