سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضا کیوانی بروجنی – مهندس زلزله، تهران
مجید صادق آذر – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود که بر پایه روشهای عملکردی بنا شده است، برای کنترل آسیب پذیری ساختمانها استفاده می گردد. هدف از این مقاله ارزیابی این دستورالعمل م یباشد. در این مطالعه، چندین ساختمان با قاب خمشی فولادی ویژه توسط الزامات لرز های استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحی گردید. آسیب پذیری این قابها توسط دستورالعمل بهسازی لرزه ی ساختمانهای موجود کنترل شدند. نتایج نشان می دهد که تعدادی از ستونهای طبقات پایین قاب های خمشی ساختمانهای مذکور جوابگوی عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر طراحی نمیباشند. بنابراین ساختمانهای طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰ ایران جوابگوی الزامات این دستورالعمل برای عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر طرح نمی باشند.