سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی معمری –
محمد خسروی –
خلیل جلیلی –

چکیده:

برای مطالعه منابع طبیعی و انجام هر نوع کار مدیریتی در عرصههای طبیعی، تهیه نقشههای مربوطه یکی از ملزومات میباشد. لذا تعیین یک متد مشخص که در عین سادگی بتواند از لحاظ اقتصادی قابل توجیه بوده و دقت کافی نیز داشته باشد میتواند در برنامهریزی برای حوزههای آبخیز از اهمیت زیادی برخوردار باشد. متاسفانه در کشور ما در این زمینه زیاد کار نشده و روش کار واحدی برای انجام مطالعات وجود ندارد و در بسیاری از طرحها روشهای مختلفی برای مطالعه منابع طبیعی مورد استفاده قرار میگیرند و بر این اساس نمیتوان یک ارزیابی درستی از برنامههای اجرا شده داشته باشیم. در این تحقیق دو روش ژئومرفولوژی و سیستماتیک به منظور تعیین واحدهای همگن مدیریتی در حوزه کرکبود طالقان مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصل نشان میدهد که روش ژیومرفولوژی از لحاظ دقت و کارایی و همچنین صرفه اقتصادی در مقایسه با روش سیستماتیک از ارجحیت بیشتری برخوردار میباشد. روش سیستماتیک لایههای اطلاعاتی بیشتری برای تهیه واحدهای همگن لازم دارد و در نتیجه وقت و هزینه بیشتری را صرف میکند ولی روش ژئومرفولوژی در عین سادگی از دقت بیشتری برخوردار میباشد