سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود شیشه بری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مسائل برنامه‌ریزی برای تولید و کنترل موجودی از جمله موضوعاتی است که سازمان‌های مختلف با آن روبرو هستند.در برخی از موارد، بی‌توجهی به عدم قطعیت در این گونه مسائل باعث افزایش هزینه های سیستم کنترل موجودی می شود. در این مقاله پارامترهای نرخ تقاضا، نرخ تولید، واحد هزینه سفارش‌دهی و واحد هزینه نگهداری در مدل اقتصادی تولید(EPQ) فازی در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه تابع هزینه و مقدار اقتصادی تولید دو رویکرد برش آلفا و رویکردی که توسط ووجسویک و همکارانش ارائه شده است با یکدیگر مقایسه شده اند. اساس رویکرد اول به کارگیری تکنیک برش آلفا و استفاده از روش برنامه ریزی غیر خطی به منظور محاسبه مقدار اقتصادی تولید و هزینه مربوط به آن و مبنای رویکرد دوم، استفاده از روش گشتاورها در قطعی سازی پارامترها و محاسبه کمترین هزینه می باشد. محاسبات عددی نشان می دهد که در حالت فازی، هزینه مقدار اقتصادی تولید حاصل از رویکرد برش آلفا به میزان چهار درصد نسبت به رویکرد دوم بهتر است.