سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز دادرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ
مرتضی احمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا نجاتی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنگ

چکیده:

شکست سنگها تحت تنشهای ثابتی که مقدار آنها کمتر ازمقدار مقاومت نهایی سنگ است اهمیت مطالعه رفتارخزشی سنگها را مشخص می سازد درمطاقعه رفتارخزشی سنگها تعیین زمان شروع مرحله سوم خزش و میزان کرنش ایجاد شده قبل ازشکست سنگ ازاهمیت خاصی برخوردار است از انجایی که بیشتر مطالعات انجام شده درزمینه رفتارخزشی سنگها مربوط به سنگهای نرم و تغییر شکل پذیرمی باشد رفتارخزشی سنگهای شکننده کمتر مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه با انجام آزمون های خزش روی سنگ مرمریت دهبید با ضریب شکنندگی نسبتا بالا رفتار خزشی سنگهای شکننده مورد بررسی قرارگرفته است همچنین با انجام ازمایش روی نمونه های ترک دار و بدون ترک تاثیر ترک بررفتار خزشی سنگ مطالعه شده است.