سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه باهنر کرمان
حامد صفاری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

در روند طراحی سازه ها برای پیچش ناشی از زلزله پارامترهای متعددی وجود دارد که تخمین این اثرات بر روی سازه را با دشواری مواجه می سازد. این پارامترها شامل فرکانس های ارتعاشی انتقالی و دورانی سازه، فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی، خروج از مرکزیت اتفاقی و رفتار غیر خطی سازه می باشند. یک سازه تحت تاثیر زلزله به سبب عوامل ذکر شده، علاوه بر حرکت انتقالی، حرکت دورانی نیز خواهد داشت . در این مقاله به بررسی و مقایسه پارامترهای موثر در نظر گرفته شده در چند آیین نامه معتبر پرداخته شده وبا حل چند مثال عددی در رابطه باکارایی هر یک بحث شده است. در نهایت برای پیچش تصادفی با تاثیر از همزمانی مودهای پیچشی و انتقالی رایطه ای پیشنهاد شده است که نتایج تحلیل استاتیکی معادل براساس رابطه پیشنهادی وتحلیل دینامیکی با هم مقایسه شده اند.