سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین نوری قیداری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

سیلاب طرح یکی از پارامترهای مهم در طراحی سازه های هیدرولیکی می باشد و عدم برآورد صحیح آن منجر به خسارت جانی و مالی سنگینی می شود . از مشکلات مهم برآورد سیلاب طرح عدم وجود آمار و یا عدم کفایت آمار در منطقه می باشد . آنالیز منطقه ای سیلاب روشی موثر و در عین حال حساس به خصوصیات جریان , ناحیه بندی و همگنی ایستگاهها می باشد . در این مقاله در
وهله اول سعی گردیده است که انتخاب خصوصیات موثر بر ناحیه بندی از طریق رگرسیون گیری پلکانی مشخص شده و با استاندارد کردن ضرایب رگرسیونی , اهمیت نسبی خصوصیات موثر تعیین شود . سپس از منحنی های اندرو برای ناحیه بندی و از روش گشتاورهای خطی و ویلتشایر برای آزمون همگنی استفاده شده است . کاربرد این روش ها در برآورد سیلاب رودخانه های حوزه آبریز دریاچه ارومیه نشان می دهد که دقت و کارائی روش گشتاورهای خطی به مراتب بیشتر از روش ویلتشایر می باشد.