سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، آموزگا
محسن توکلی – کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن

چکیده:

مربیان یکی از ارکان اساسی شکل گیری و پیشرفت تیم های ورزشی هستند و بر اساس رفتار و سبک رهبری متفاوت ادراک تصمیم های ورزشکاران و پیامدهای تیمی را تحت تأثیر قرار می دهند. بطوریکه حسینی کشتان و همکاران (2010) و روناین (2004) طی تحقیقات خود نیز نشان دادند که رفتار و سبک رهبری مربیان به خصوص رفتار حمایت اجتماعی سطوح کارآمدی جمعی تیم ها را تحت تأثی قرار می دهد (1 و 2). براستی سبک رهبری مربیان فوتبال لیگ برتر و اساس نوع کارآمدی چگونه است؟