سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول اسماعیلی فرد – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی
احمد توحیدی – استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی

چکیده:

(SSO) Single Sign-On یکی از خصوصیات ضروری مطلوب در یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی است . با این وجود، سرویس های شناسایی(SSO) Single Sign-On در یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی یکی از پیچیده ترین انواع SSO می باشدکه در برگیرنده یکپارچه سازی چندین سیستم ناهمگن است که گاهأ روی سکوهای مختلف قرار گرفته است و بوسیله شماهای دسترسی ناهمگن مدیریت می شود. این مقاله نگاهی به نیازهای سیستم هایSingle Sign-On در EAI برای انتقال اعتبارات بین نرم افزارهای سازمانی می اندازد و در ادامه نیز، چندین معماری که از این جهت برایSSO ارائه شده است و هر یک خصوصیات وزیر ساخت مورد نیاز خود را دارد، ارائه شده و با یکدیگر مقایسه شده اس ت . این امر تصمیم گیری برای طراحی و انتخاب روشهای بعدی برایSSO در EAI را به شکل بسیار ساخت یافته تر امکان پذیر خواهد ساخت.