سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی دارایی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
محمد رضا عبدی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

سینترینگ یک روش فرایندی مورد استفاده برای تولید مواد با چگالی و ریز ساختار کنترل شده به وسیله به کار بردن انرژی گرمایی می باشد. دی اکسید اورانیوم در حال حاضر مهمترین نوع سوخت برای اکثر راکتورها می باشدر این مطالعه سینترینگ پودرهای به دست آمده از دو روش ADU و AUC با همدیگر مقایسه شده است.فرایند AUC نسبت به ADU یا هر فرایند دیگر دارای چندین مزیت اصلی همچون قرص سازی مستقیم و به کار بردن روش های ساخت پیشرفته میباشد. در این مطالعه ابتدا مشخصات فیزیکی، شیمیایی و هسته ای پودر تهیه شده مشخص می شوند.رابطه بین مساحت سطح مخصوص و اندازه دانه، چگالی توده و اندازه دانه و پارامترهای دیگر برای هر دو نمونه بررسی شده است.