سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عباس مهدویان – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا راستی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مرتضی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

از آنجایی که ایران کشور لرزه خیزی بوده بنابراین مطالعات در زمینه ی مهندسی زلزله لازم و ضروری میباشد. یکی از اهداف مهندسی زلزله بررسی روشهای مورد استفاده در تهیه طیف طراحی زلزله بوده است.از آنجایی که دو نوع رویکرد در زمینه طیف با تراز اطمینان ۵۰ % وجود دارد، که یکی مربوط به میانگین- گیری هندسی و دیگری مربوط به میانگینگیری حسابی میباشد، بنابراین انجام پژوهشی در زمینه بررسی طیفبازتاب زلزله حاصل شده از دو روش فوق با استفاده از شتابنگاشتهای به دست آمده از زلزلههای ایران ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق تعدادی از زلزله های مهم روی داده در ایران (از نظر بزرگا) جمع آوری و اصلاح شده و میانگین پاسخ نرمال شده ی آنها با استفاده از دو روش فوق محاسبه میگردد و نتایج مقایسه و بررسی میگردند