سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد داداش پور – کارشناس ارشد ایستگاه باغبانی دانشگاه تهران
معظم حسن پور اصیل – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی

چکیده:

تحقیق حاضر در ایستگاه شهید افتخاری فشالم واقع در 12 کیلومتری شهر رشت و با هدف بررسی مشاهده ای عملکرد در دو سطح برگ چینی تخت و کمانی و مقایسه این عملکرد ها و ارائه راهکار مناسب در جهت افزایش کمی برگهای سبز چای انجام گردید. طرح در 3 تکرار برای بوته های کمانی و در 3 تکرار برای بوته های تخت انجام گرفت که هر تکرار خود شامل 9 برداشت در 9 تاریخ مختلف از حدود اردیبهشت تا مهرماه را شامل می شد پس ازچیده شدن برگها و مقایسه عملکردها مشاهده شد که در هرس بصورت کمانی عملکرد بیشتر از حالت تخت می باشد بنابراین انجام هرس کمانی برگ چینی کمانی را میتوان به کشاورزان عزیز توصیه نمود.