سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک هاشمی – دکتری ژئوتکنیک، شرکت خاک و سنگ
مرتضی قارونی نیک – دکتری ژئوتکنیک، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
مجید مرادی – دکتری ژئوتکنیک، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

آزمایش دیلاتومتری یکی از روش های آزمون برجا برای تعیین ویژگی های تغییر شکل پذیری توده های سنگ می باشد . آزمون های دیلاتومتری متعددی در دو مرحله مطالعاتی برای بررسی شرایط توده سنگ های سازند دالان در نزدیکی شهرستان الیگودرز در استان لرستان و با دو دستگاه متفاوت انجام گرفته است . متن حاضر به مقایسه تفاوت های ساختاری و فنی، نحوه انجام آزمایش و عملکرد این دو دستگاه، و همچنین نتایج به دست آمده از آزمایشات مذکور می پردازد .