سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمود رضا حقی فام – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

چکیده:

دراین مقاله هدف، مقایسه قطعیت و عدم قطعیت اطلاعات جهت تعیین مکان وظرفیت بهینه منابع تولیدپراکنده درشبکه توزیع میباشد. عدمقطعیت بار و محدوده مطلوب ولتاژ با استفاده از تئوری اطلاعات فازی مدل شدهاست همچنین تابع هدف شامل کاهش تلفات، بهبودشاخص پروفایل و پایداری ولتاژبوده و قیود مرتبط باآن، قیود ولتاژ و توان عبوری از خط میباشد. تغییرات بار در سه بازه زمانی(حداکثر،حداقلومتوسط) نشان داده شدهاست. برای بهینه سازی تابع هدف از روش PSO و برای انتخاب جواب از روش max-min استفاده شده است. نتایج اجرای مدل و روش پیشنهادی بر روی سیستم 33 باسه IEEE ارائه گردیدهاست.