سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه کامپیوتر
مهدی ابیض نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه کامپیوتر
محمد علی کاظم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه کامپیوتر

چکیده:

پیشرفت روز افزون علم کامپیوتر باعث شده تا محققان این رشته در پی ایدههایی برای ارائه هر چه بهتر خدمات به کاربرها شوند. محاسبات گرید و محاسبات ابری برای این منظور پا به عرصه نهادند. تا از طریق آنها همه مردم از هر کجای جهان بتوانند از منابع محاسباتی، ذخیرهسازی و نرمافزارها براحتی استفاده کنند. این دو مفهوم هم از لحاظ هدف و هم از لحاظ خدمات بسیار شبیه هم هستند ولی تفاوتهایی نیز دارند. ما در این مقاله اهداف و تفاوتهای آنها را از چندین جنبه بررسی و گردآوری کردهایم تا مخاطبان درک بهتر و واضحی از این دو مفهوم داشته باشند. در نهایت بیان میکنیم که محاسبات گرید و محاسبات ابری میتوانند از نقاط قوت همدیگر برای بهبودکارایی خود استفاده کنند و همچنین به عنوان مکمل هم بوده و حتی با هم ترکیب شوند تا خدمات بهتری ارائه دهند.