سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی –
هانیه خلیلی پارام –

چکیده:

میدان جریان در خنک کاری لایه ای سه بعدی برای یک صفحه تخت در شرایط آشفته و غیر دائم مورد تحلیل عددی قرار گرفته است. در مقاله حاضر میدان جریان برای نسبت دمش M=1 و عدد رینولدز Re=22200 مبتنی بر سرعت متوسط جت و قطر سوراخ جت، توسط مدل های دو معادله ای k −ε و k-ω/SST و همچنین رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ شبیه سازی شده است. مقایسه نتایج با داده های تجربی نشان دهنده برتری روش ( LES ) برای نفوذ جریان در جهت عمودی میباشد.